Manhattan New School

Manhattan New School

David Wikdahl och Niklas Berglund följer under en vecka läraren Paula Rogovin när hon undervisar på Manhattan New School på Upper East Side i New York. Paula går långt utanför de grunder som läroplanen föreskriver. I hennes klassrum lär sig barnen att ställa frågor, tänka kritiskt och finna svaren genom olika källor. Programmet ingår i serien Jakten på det demokratiska klassrummet.